Начало
За студенти
ДИСКУСИИ
фирми-участници
За работодатели
за дни на кариерата

История на „Национални дни на кариерата”

Форум „Национални дни на кариерата” стартира през 2002 г. под името „Кариери”. През първата година събитието се провежда само в София и в него участват 38 компании. Форумът се развива бързо и придобива национални мащаби.
През 2004 г. вече се провежда в София, Пловдив и Варна, посетен е от 10 500 студенти и участват 78 компании.
През 2006 г. се провежда в още два града – Велико Търново и Русе. Работодателите достигат 130, а посетителите се удвояват - 19 000.
През 2008 година рекорден брой компании (180) участват в инициативата.
През 2012 година за първи път е организирана семинарна програма под формата на фирмени презентации и решаване на казуси не само в София, но и в градовете Варна, Пловдив и Свищов. Форумът става все по-интересен, полезен и успешен в последните години.

Партньори на JobTiger през годините са били: програма „Българската мечта” на Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерство на икономиката и Министерство на транспорта и съобщенията.


Година Градове Посетители Фирми
участници
2002 София 2 500 38
2003 София 4 000 38
2004 София, Пловдив, Варна 10 500 81
2005 София, Пловдив, Варна, Велико Търново 16 000 131
2006 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе 19 000 122
2007 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Благоевград 17 750 166
2008 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Стара Загора, Благоевград 18 200 179
2009 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Стара Загора, Благоевград, Бургас 18 800 117
2010 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас 14 250 114
2011 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас 16 550 111
2012 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас 17 400 133
2013 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас 16 500 134
2014 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас 16 000 152
2015 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас 19 000 170
2016 София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас 18 300 191
Общо   224 750 1230

Нестле България АД е генерален спонсор на форума за тринадесета поредна година.


За допълнителна информация, моля свържете се с екипа на JobTiger:
T: (+359) 2 49180 22
F: (+359) 2 94 33 886
M: (+359) 884 505 609
E: events@jobtiger.bg

Архив

Тук ще намерите архив на миналите издания на събитието.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НА JOBTIGER
(+359) 2 49180 22
(+359) 2 94 33 886
(+359) 884 505 609
Медийни партньори:
Със съдействието на: