Начало
За студенти
ДИСКУСИИ
фирми-участници
За работодатели
за дни на кариерата

ФИРМИ - УЧАСТНИЦИ

Схема: „Национален дворец на културата”, ет. 3 и 4
Щанд : 4
Щанд : 6
Щандове : 7,8
Щанд : 9
Щанд : 10
Щанд : 11
Щанд : 12
Щанд : 13
Щанд : 16
Щанд : 17
Университетски кариерни центрове
Университетски кариерни центрове
Щанд : 18
Щанд : 19
Щанд : 21
'Trixir'
'Trixir'
Щанд : 23
Щанд : 24
Щанд : 25
Щанд : 28
Щанд : 30
Щанд : 32
Щанд : 33
Щанд : 34
Щанд : 35
Щанд : 36
Щанд : 37
Щанд : 38
Щанд : 39
Щанд : 40
Щандове : 42,43,44,45,67,68
Щанд : 46
Щанд : 47
Щанд : 50
Щанд : 51
Щанд : 52
Щанд : 54
Щанд : 55
Щанд : 56
Щанд : 57
Щанд : 58
Щандове : 60,61
Щандове : 62,63
Щанд : 66
Щанд : 69
Щанд : 70
Щанд : 71
Щанд : 72
Щанд : 75
Щанд : 76
Щанд : 77
Щанд : 82
Щанд : 83
Щандове : 84,85
Щандове : 86,87
Щанд : 88
Щанд : 89
Щанд : 90
Щанд : 91
Щандове : 92,93
Щанд : 95
Щандове : 97,98,99
Щанд : 100
Щанд : 113
Щандове : 121,122
Щанд : 125
Щанд : 126
Щанд : 127
Щанд : 129
Щанд : 130
Щанд : 131
Щанд : 132
Щанд : 133
Щанд : 134
Щанд : 136
Щандове : 138,139
Щанд : 140
Щанд : 141
Щанд : 142
Щанд : 143
Щанд : 144
Щанд : 145
Щанд : 146
Щанд : 147
Щанд : 148
Щанд : 150
Щанд : 151
Quintiles Bulgaria
Quintiles Bulgaria
Щанд : 152
Щанд : 153
Щанд : 154
Щанд : 155
Щанд : 157
Щанд : 158
Щанд : 160
Щанд : 162
Щандове : 163,164
Щанд : 165
Щанд : 166
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НА JOBTIGER
(+359) 2 49180 22
(+359) 2 94 33 886
(+359) 884 505 609
Медийни партньори:
Със съдействието на: