Начало
За студенти
ДИСКУСИИ
фирми-участници
За работодатели
за дни на кариерата

ФИРМИ - УЧАСТНИЦИ

Схема: „Национален дворец на културата”, ет. 5
Щанд : 2
Щанд : 3
Щанд : 4
Щанд : 5
Щанд : 6
Щанд : 7
Щандове : 8,9,10
Щандове : 11,12
Щанд : 13
Щанд : 14
Щанд : 15
Щанд : 16
Щанд : 17
Щанд : 18
Щанд : 19
Щанд : 21
Щанд : 22
Щандове : 23,24
Щанд : 25
Щанд : 26
Щанд : 27
Щанд : 28
Щанд : 30
Щанд : 31
Щанд : 32
Щанд : 33
Щанд : 34
Щандове : 35,36
Щандове : 38,39
Щанд : 40
Щанд : 41
Щанд : 44
Щанд : 45
Щанд : 46
Щанд : 47
Щанд : 48
Щанд : 49
Щандове : 50,51
Щандове : 54,55
Щандове : 56,57
Щанд : 58
Щанд : 59
Щанд : 61
Щандове : 62,63
Щанд : 64
Щанд : 66
Щанд : 67
Щанд : 68
Щанд : 69
Щанд : 70
Щанд : 71
Щанд : 72
Щанд : 73
Щанд : 74
Щанд : 75
Щандове : 77,82
Щанд : 79
Щанд : 80
Щанд : 81
Щанд : 83
Щанд : 84
Щанд : 86
Щандове : 87,88
Щанд : 90
Щанд : 92
Щанд : 93
Щанд : 95
Щанд : 96
Щанд : 97
Щанд : 98
Щандове : 99,100
Щандове : 101,102
Щанд : 103
Щанд : 104
Щанд : 105
Щанд : 106
Щанд : 107
Щанд : 108
Щанд : 109
Щанд : 110
Щанд : 111
Щанд : 112
Щанд : 113
Щандове : 114,115
Щанд : 116
Щандове : 117,118
Щанд : 119
Щанд : 120
Щанд : 121
Щанд : 122
Щандове : 123,124
Щанд : 125
Щанд : 126
Щанд : 127
Щанд : 128
Щанд : 129
Щанд : 130
Щанд : 131
Българска народна банка
Българска народна банка
Щанд : 132
Щанд : 133
Щандове : 134,135,136
Щанд : 137
Щандове : 138,139
Щанд : 140
Щанд : 141
Щанд : 142
Щандове : 143,144
Щанд : 145
Щанд : 146
Щанд : 147
Щанд : 148
Щанд : 149
Щандове : 150,155
Щанд : 151
Щанд : 152
Щанд : 153
Щанд : 154
За допълнителна информация, моля, свържете се с екипа на JobTiger:
  • (+359) 2 49180 13/22
  • (+359) 2 94 33 886
  • (+359) 882 364 456
  • events@jobtiger.bg