Начало
За студенти
ДИСКУСИИ
фирми-участници
За работодатели
за дни на кариерата

ФИРМИ - УЧАСТНИЦИ

Схема: „Национален дворец на културата”, ет. 2
Щанд : 201
Щанд : 202
Щанд : 203
Щанд : 204
Щанд : 205
Щанд : 206
Щанд : 207
Щанд : 208
Щанд : 209
Щандове : 210,211,212,213,214,215
Щанд : 216
Щанд : 217
Щанд : 218
Щанд : 219
Щанд : 220
Щанд : 221
Щанд : 222
Щанд : 223
Щандове : 224,225
Щанд : 226
Щанд : 227
Щанд : 228
Щанд : 229
Щанд : 230
Щанд : 231
Щанд : 232
Щанд : 233
Щанд : 234
Щанд : 235
Щанд : 236
Щанд : 237
Щанд : 238
Щандове : 239,240
Щанд : 241
Щанд : 242
Щанд : 243
Щанд : 244
Щандове : 245,246
Щанд : 247
Щанд : 248
Щанд : 249
Щанд : 250
Щанд : 251
Щанд : 252
Щанд : 253
Щанд : 254
Щанд : 255
Щанд : 256
Щандове : 257,258
Щанд : 259
Щанд : 260
Щанд : 261
Щанд : 262
Щанд : 263
Щанд : 264
Щанд : 265
Щанд : 266
Щанд : 267
Щанд : 268
Щанд : 269
Щанд : 270
Щанд : 271
Щанд : 272
Щанд : 273
Щанд : 274
Щанд : 275
Щанд : 276
Щанд : 277
Щанд : 278
Щанд : 279
Щанд : 280
Щанд : 281
Щанд : 282
Щанд : 283
Щанд : 284
Щанд : 285
Щанд : 286
Щанд : 287
Щанд : 288
Щанд : 289
Щанд : 290
Щанд : 291
Щанд : 292
Щанд : 293
Щанд : 294
Щанд : 295
Щанд : 296
Щандове : 297,298
Щанд : 299
Щанд : 300
Щанд : 301
Щанд : 302
Щанд : 303
Щанд : 304
Щанд : 305
Щанд : 306
Щанд : 307
Щанд : 308
Щанд : 309
Щандове : 310,311
Щанд : 312
Щанд : 313
Щанд : 314
Щанд : 315
Щанд : 316
Щанд : 317
Щанд : 318
Щанд : 319
Щандове : 320,321,322
Щандове : 323,324
Щанд : 325
Щандове : 326,327
Щанд : 328
Щанд : 329
Щанд : 330
Щанд : 331
Щанд : 332
Щанд : 333
Щанд : 334
Щанд : 335
Щанд : 336
Щанд : 337
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НА JOBTIGER
(+359) 2 49180 22
(+359) 2 94 33 886
(+359) 884 505 609
Медийни партньори:
Със съдействието на: