Начало
За студенти
ДИСКУСИИ
фирми-участници
За работодатели
за дни на кариерата

Програма

София

Вторник, 14 март 2017 г. - Национален дворец на културата, ет. 2
09:00 - 10:00 Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30 Официално откриване на събитието
10:30 - 18:00 Срещи с работодатели, дискусии и консултации
Сряда, 15 март 2017 г. - Национален дворец на културата, ет. 2
10:00 - 18:00 Срещи с работодатели, дискусии и консултации
18:00 Закриване на форума

Варна

Понеделник, 20 март 2017 г. - Swiss Belhotel
09:00 - 10:00 Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30 Официално откриване на събитието
10:30 - 18:00 Срещи с работодатели, дискусии и консултации
18:00 Закриване на форума

Русе

Сряда, 22 март 2017 г. - Русенски университет „Ангел Кънчев”, Канев център
09:00 - 10:00 Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30 Официално откриване на събитието
10:30 - 15:00 Срещи с работодатели и кариерни консултации
15:00 Закриване на форума

Свищов

Понеделник, 27 март 2017 г. - Стопанска aкадемия “Д. А. Ценов”
09:00 - 10:00 Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30 Официално откриване на събитието
10:30 - 15:00 Срещи с работодатели, дискусии и консултации
15:00 Закриване на форума

Велико Търново

Сряда, 29 март 2017 г. - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
09:00 - 10:00 Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30 Официално откриване на събитието
10:30 - 15:00 Срещи с работодатели и кариерни консултации
15:00 Закриване на форума

Бургас

Понеделник, 3 април 2017 г. - Бургаски свободен университет
09:00 - 10:00 Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30 Официално откриване на събитието
10:30 - 15:00 Срещи с работодатели и кариерни консултации
15:00 Закриване на форума

Пловдив

Сряда, 5 април 2017 г. – Пловдивски панаир, Конгресен център
09:00 - 10:00 Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30 Официално откриване на събитието
10:30 - 16:00 Срещи с работодатели, дискусии и консултации
16:00 Закриване на форума

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НА JOBTIGER
(+359) 2 49180 22
(+359) 2 94 33 886
(+359) 884 505 609
Медийни партньори:
Със съдействието на: