Начало
За студенти
ДИСКУСИИ
фирми-участници
За работодатели
за дни на кариерата

СТАТИСТИКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ В ГРАДОВЕТЕ

Град Кога Къде Посетители Фирми
участници
София 14 - 15 Март 2017 Национален дворец на културата, ет. 2 7000 123
Варна 20 Март 2017 Swiss Belhotel 1800 47
Русе 22 Март 2017 Русенски университет „Ангел Кънчев”, Канев център 1500 31
Свищов 27 Март 2017 Стопанска Академия “Д. А. Ценов”
Велико Търново 29 Март 2017 Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
Бургас 03 Април 2017 Бургаски свободен университет
Пловдив 05 Април 2017 Пловдивски Панаир, Конгресен Център
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НА JOBTIGER
(+359) 2 49180 22
(+359) 2 94 33 886
(+359) 884 505 609
Медийни партньори:
Със съдействието на: